website-header-banner 3
 

Waarom Yoga?

Yoga heeft mensen al duizenden jaren geholpen om gezond te blijven en innerlijk te groeien. Yoga komt oorspronkelijk uit India, en kan door iedereen worden beoefend. Het is een levensstijl die het hoge spirituele ideaal van zelfoverstijging en bewustwording omvat. Yoga is gebaseerd op de ervaring van het individu zelf. Wie de mogelijkheden van Yoga wil ontdekken, zal bij zichzelf moeten beginnen. Bewuste aandacht oftwel mindfullness is een belangrijk aspect van boeddhistische Yoga beoefening.
Yoga is Ontspannen. Yoga is ‘easeness’. Het moet gemakkelijk zijn; schep geen nieuwe spanningen, doe dagelijkse korte oefeningen en leg in je hart het zaad van het verlangen dat je een gaaf mens wilt worden.

Wat is Yoga?

Yoga is een weldoordacht systeem. De, in moeilijkheidsgraad oplopende, oefeningen bieden ontspanning en verhoogd welzijn. Yoga kan helpen gemakzucht en wilszwakte te overwinnen en ons leren op verantwoorde wijze om te gaan met onze gezondheid. Yoga is daarbij niet alleen een methode om de eigen geestelijke en lichamelijke mogelijkheden en beperkingen te leren kennen, maar tevens een weg naar het evenwicht tussen willen en kunnen en naar het op elkaar afstemmen van denken, voelen en handelen.

Yoga, een Sanskriet-woord dat ‘verbinding’ en ‘inspanning’ betekent, verschaft de mogelijkheid om door eigen inspanning de samenhang te ervaren tussen geestelijk en lichamelijk welzijn. Yoga gaat uit van de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van de individuele mens. Bij de lichamelijke oefeningen die worden geboden, leert yoga de mens allereerst te luisteren naar zijn eigen lichaam. Het gaat daarbij steeds om de individuele inzet zonder prestatiedwang. Yoga is tevens een beproefde methode voor het vrijmaken en kanaliseren van energie en kan ons leren deze energie doelmatig aan te wenden.

 

Yoga is een levenswijze die jou de instrumenten biedt voor de bewuste vereniging van adem, lichaam en geest. Middels energie gevende bewegingen oftewel kriyàs, yogahoudingen oftewel asana’s, aandacht oefeningen, ademhalingstechnieken en meditatie werk je aan je balans. Je leert bewust te ontspannen en verborgen spanning en blokkades in je lichaam te herkennen en los te laten. Je ademhaling verbetert en je bevordert daardoor je gezondheid en welzijn. De benadering heeft als doel het meester worden van de geest en het vergroten van compassie en mededogen.


Het getuigende bewustzijn en het mededogend hart zijn fundamentele kenmerken van alle integratieve vormen van authentieke yoga. Samen maken ze ons heel.

In de les:

Er wordt in de les vooral aandacht geschonken aan bewegingen en houdingen samen met ontspanningsoefeningen, concentratietechnieken en ademhalingsoefeningen. Asana’s, zijn beproefde lichaamshoudingen, die kunnen helpen het natuurlijke evenwicht te herstellen of te handhaven. De oefeningen kunnen mensen bevrijden van allerlei spanningen en blokkades. Daarmee kunnen zij de bloedcirculatie bevorderen, de natuurlijke ademhaling herstellen en zowel het ademvolume als de energieopname vergroten. Bovendien hechten velen waarde aan de innerlijke rust en het zelfvertrouwen die we bij de yogaoefeningen opdoen.