website-header-banner 3
 

PRIVACY BELEID van Yogaschool A.M. Bosch

Dit privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Yogaschool A.M. Bosch verwerkt van haar leden of andere geïnteresseerden.

Indien je lid wordt van Yogaschool A.M. Bosch of een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan Yogaschool A.M. Bosch verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacy beleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Yogaschool A.M. Bosch, Grens 36, 5111 EB Baarle Nassau. Tel: 06-22832969, KvKnummer 20156092
De functionaris leden/donateur beheer is bereikbaar via 06-22832969


2. Welke gegevens verwerkt Yogaschool A.M. Boschen voor welk doel
2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht, beroep
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoon nummer(s), e-mailadres (sen)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2 Yogaschool A.M. Bosch verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) Je naam, adres, telefoonnummer(s) en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.

Ik vraag naar beroep, wegens inschatting onder welke fysieke belasting je werkt.
b) Je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Yogaschool A.M. Bosch.
c) Je naam, adres en email wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3 Je naam en telefoonnummer wordt gedurende het bestaan van Yogaschool A.M. Boschvan de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Yogaschool A.M. Bosch en je te informeren over de ontwikkelingen van Yogaschool A.M. Bosch

E-mail berichtgeving

Yogaschool A.M. Bosch gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Yogaschool A.M. Bosch. Afmelding voor deze mailing is ten allen tijde mogelijk.

We maken op deze site geen gebruik van cookies

 

3. Bewaartermijnen

a. Yogaschool A.M. Bosch verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van het bestaan van de Yogaschool A.M. Bosch. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

b. Wij verstrekken géén persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

 

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Yogaschool A.M. Bosch passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Yogaschool A.M. Bosch gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van Yogaschool A.M. Bosch kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Yogaschool A.M. Bosch zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Yogaschool A.M. Bosch je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratieinfo.[antispam].@anitabosch.nl

 

6. Wijzigingen

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken.

 

Mail deze pagina